0% Complete
0/12 Steps

שיעור 1 – מבוא לאקסל

מטרת השיעור היא לבצע הכרות עם סביבת העבודה של האקסל בנוסף לאחד את המושגים בין התלמידים השונים ולהשוות את רמות הידע. בשיעור זה נדבר על סביבת העבודה, מבט על מאחורי הקלעים, וגרסאות המייל השונות. נעבור על הסרגלים השונים ומטרתם